วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เยสบางพลี นายธนาวัฒน์ โพธิ์เผื่อนน้อย 564-205-1840 ออมทรัพย์